Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy-học tập, phương pháp kiểm tra-đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ sáu, 29/9/2017, 0:0
Lượt đọc: 693

Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tiểu học-Cấp trường năm học 2017-2018

Chiều ngày 28 tháng 9 năm 2017, trường tiểu học Nguyễn An Ninh tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tiểu học - cấp trường.

          Chiều ngày 28 tháng 9 năm 2017, trường tiểu học Nguyễn An Ninh tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tiểu học - cấp trường.

          Tham dự cuộc thi gồm có 42 giáo viên chủ nhiệm lớp. Bài thi xoay quanh các nội dung về Thông tư 22, Quyết định 14, Quyết định 16, Điều lệ trường tiểu học và công tác chủ nhiệm của giáo viên.

           Dự kiến kết quả sẽ được công bố vào ngày 02 tháng 10 năm 2017.  Trường sẽ chọn 10% số giáo viên đạt điểm cao để tham dự Hội thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp Tiểu học-Cấp Huyện năm học 2017-2018.

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88