Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy-học tập, phương pháp kiểm tra-đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Khối 1Khối 2
Khối 3Khối 4
Khối 5Tiếng Anh
Đang online: 5
Hôm nay : 53
Hôm qua : 135
Tuần này : 729
Tuần trước : 1,831
Tháng này : 70,810
Tháng trước: 62,842
Tất cả : 795,777

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164