Thứ tư, 16/8/2017, 0:0
Lượt đọc: 967

Học sinh trường Tiểu học Nguyễn An Ninh và những thành tích nổi bật trong năm học 2016-2017

Năm học 2016 - 2017, trường Tiểu học Nguyễn An Ninh được khen thưởng tập thể đạt thành tích tốt trong các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt và có nhiều học sinh đạt giải cao ở các hội thi.

           Năm học 2016-2017, trường Tiểu học Nguyễn An Ninh đạt giải Nhất Hội thi An toàn giao thông cấp Quốc gia. Trường có 14 học sinh được khen thưởng trong Hội nghị tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi. Đó là các em: Nguyễn Công Phú (Lớp 5A), Huỳnh Thị Thanh Tú (Lớp 5A), Nguyễn Khắc Duy (Lớp 5C), Nguyễn Tuấn Nguyễn (Lớp 4A), Trần Minh Huy (Lớp 1A), Hồ Minh Hoàng (Lớp 1THB), Nguyễn Quốc Khang (Lớp 2B), Lý Tuấn Kiệt (Lớp 4A), Phan Huy Thông (Lớp 4A), Phạm Lai Hy (Lớp 4G), Nguyễn Minh Khoa (Lớp 5A), Hồng Mỹ Nghi (Lớp 5A), Phạm Hoàng Yến Ngọc (Lớp 3C), Trần Trí Minh (Lớp 3B)

          Đơn vị Nguyễn An Ninh và 14 học sinh được khen thưởng sẽ được tuyên dương khen thưởng vào ngày 17/08/2017 tại Nhà Thiếu nhi huyện Hóc Môn.

Tác giả: Võ Văn Cư

163