Trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

Địa chỉ: 812 Đường Song Hành - Khu phố 4 - Thị trấn Hóc Môn - Huyện Hóc Môn - Tp Hồ Chí Minh

Link Website:  http://thnguyenanninh.hcm.edu.vn/

Điện thoại: (028) 62513171

Email: c1nguyenanninh.tphcm@moet.edu.vn