Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy-học tập, phương pháp kiểm tra-đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Cập nhật : 0:0 Thứ sáu, 6/10/2017
Lượt đọc: 45

Thi đua năm học 2017-2018

Số/Ký hiệu: 29/TTr-THNAN và 30/TTr-THNAN
Ngày ban hành: 6/10/2017
Ngày có hiệu lực: 6/10/2017
Người ký: Hiệu trưởng: Đỗ Ngọc Thịnh
Cơ quan ban hành:
Trích yếu: Đăng ký thi đua trường Tiểu học Nguyễn An Ninh năm học 2017-2018
File đính kèm:
File thứ 1: dang_ky_thi_dua_nam_hoc_2017_-_2018_61020177.doc
File thứ 2: dang_ky_thi_dua_nam_hoc_2017_-_2018_610201715.doc
Nội dung:

88