Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy-học tập, phương pháp kiểm tra-đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ năm, 5/10/2017, 0:0
Lượt đọc: 771

Chương trình, kế hoạch công tác Đội

Chương trình công tác Đội năm học 2017-2018; kế hoạch tổ chức đại hội Liên-Chi đội; Thông báo hội thi Rạng ngời sử Việt.

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88