Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy-học tập, phương pháp kiểm tra-đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ hai, 4/3/2019, 0:0
Lượt đọc: 409

Hội thi Nghị thức Đội TNTP Hồ Chí Minh cấp huyện Năm học 2018 - 2019

Sáng ngày 03/3/2019, Hội đồng Đội huyện Hóc Môn phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hóc Môn tổ chức Hội thi Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh cấp huyện Năm học 2018 - 2019 tại Trường Trung học Cơ sở Nguyễn An Khương.

Tham gia hội thi có 26 liên đội của 26 đơn vị trường tiểu học trên địa bàn huyện.

Liên đội Trường Tiểu Học Nguyễn An Ninh vinh dự đạt giải nhất Hội thi Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh và giải Chỉ huy lên đội giỏi Năm học 2018 - 2019.

Một số hình ảnh trong Hội thi:

Em Huỳnh Ngọc Hoàng My - Đạt giải Chỉ huy liên đội giỏi Năm học 2018 - 2019

 

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88