Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy-học tập, phương pháp kiểm tra-đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Chủ nhật, 24/3/2019, 0:0
Lượt đọc: 471

Khen thưởng học sinh đạt thành tích tổ trong cuộc thi Giải Toán Lê Quý Đôn trên Báo Nhi Đồng

Sáng ngày 24 tháng 03 năm 2019, Trường Tiểu học Nguyễn An Ninh tổ chức khen thưởng các bạn học sinh đạt thành tích tốt trong cuộc thi Giải Toán Lê Quý Đôn trên Báo Nhi Đồng.

Một số hình ảnh trong buổi lễ:

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88