STTTên đơn vịMã đơn vịTên miềnSố tin bài
1 Tiểu Học Võ Văn Thặngthvovanthanghttps://thvovanthang.hcm.edu.vn2066
2 Tiểu Học Nguyễn Thị Nuôithnguyenthinuoihttps://thnguyenthinuoi.hcm.edu.vn1954
3 Tiểu Học Hoàng Hoa Thámthhoanghoathamhttps://thhoanghoatham.hcm.edu.vn1560
4 Tiểu học Trần Văn Danhthtranvandanhhttps://thtranvandanh.hcm.edu.vn1303
5 TIỂU HỌC CẦU XÁNGthcauxanghocmonhttps://thcauxanghocmon.hcm.edu.vn1045
6 Tiểu Học Nhị Xuânthnhixuanhttps://thnhixuan.hcm.edu.vn967
7 Trường Tiểu học Nguyễn An Ninh thnguyenanninhhttps://thnguyenanninh.hcm.edu.vn916
8 Tiểu Học Tân Xuânthtanxuanhttps://thtanxuan.hcm.edu.vn884
9 Tiểu Học Dương Công Khithduongcongkhihttps://thduongcongkhi.hcm.edu.vn746
10 Tiểu Học Lý Chính Thắng 2thlychinhthang2https://thlychinhthang2.hcm.edu.vn548
11 Trường Tiểu Học Tây Bắc Lânthtaybaclanhttps://thtaybaclan.hcm.edu.vn493
12 Tiểu Học Mỹ Hòathmyhoahttps://thmyhoa.hcm.edu.vn426
13 Tiểu học Trần Văn Mườithtranvanmuoihttps://thtranvanmuoi.hcm.edu.vn390
14 Tiểu học Tam Đông 2thtamdong2https://thtamdong2.hcm.edu.vn378
15 Tiểu Học Ấp Đìnhthapdinhhttps://thapdinh.hcm.edu.vn272
16 TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM KỲ KHỞI NGHĨAthnamkykhoinghiahttps://thnamkykhoinghia.hcm.edu.vn261
17 Tiểu học Xuân Thới Thượngthxuanthoithuonghttps://thxuanthoithuong.hcm.edu.vn223
18 Trường Tiểu học Tam Đôngthtamdonghttps://thtamdong.hcm.edu.vn216
19 Tiểu Học Mỹ Huềthmyhuehttps://thmyhue.hcm.edu.vn195
20 Tiểu Học Nhị Tânthnhitanhttps://thnhitan.hcm.edu.vn179
21 Trường Tiểu Học Trương Văn Ngàithtruongvanngaihttps://thtruongvanngai.hcm.edu.vn178
22 Tiểu Học Ngã Ba Giồngthngabagionghttps://thngabagiong.hcm.edu.vn154
23 Tiểu Học Bùi Văn Ngữthbuivannguhttps://thbuivanngu.hcm.edu.vn154
24 Tiểu Học Thới Tamththoitamhttps://ththoitam.hcm.edu.vn127
25 Tiểu Học Thới Thạnhththoithanhhttps://ththoithanh.hcm.edu.vn26
26 Tiểu Học Tân Hiệpthtanhiephttps://thtanhiep.hcm.edu.vn17

163