Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy-học tập, phương pháp kiểm tra-đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.

Có 121 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Kế hoạch tổ chức Hội thi Trạng Nguyên Toàn Tài cấp Huyện năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: nan-ke-hoach-trang-nguyen-toan-tai-cap-huyen_712022172825.pdf
File thứ 2: thnanhmfile-dang-ky-thi-cap-huyen_712022172825.xlsx
Số 05/KH-NANKế hoạchTrường Tiểu học Nguyễn An Ninh07-01-2022
2 Kế hoạch tổ chức Hội thi IOE cấp Huyện năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: nan-ket-hoach-to-chuc-hoi-thi-ioe_71202217613.pdf
Số 06/KH-NANKế hoạchTrường Tiểu học Nguyễn An Ninh07-01-2022
3 Kế hoạch tổ chức dạy học và đánh giá định kỳ Cuối kỳ I NH 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: nan-ke-hoach-to-chuc-ktdk-chki-2021-2022_712022165239.pdf
Số 04/KH-NANKế hoạchTrường Tiểu học Nguyễn An Ninh06-01-2022
4 Về hướng dẫn tổ chức dạy học, đánh giá học sinh tiểu học thực hiện Chương trình Giáo dục Phổ thông ứng phó dịch Covid-19
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: pgd-huong-dan-ktdk-chki-2021-2022_712022164830.pdf
Số 20/PGDĐT-TiHKế hoạchPhòng Giáo dục và Đạo tạo Huyện Hóc Môn06-01-2022
5 Thông báo về kết quả đánh giá, xếp loại hàng quý theo hiệu quả công việc Quý IV năm 2021 đối với viên chức, hợp đồng 161
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: nan-thong-bao-ket-qua-danh-gia-quy-iv-2021_712022165012.pdf
Số 209/TB-NANKế hoạchTrường Tiểu học Nguyễn An Ninh31-12-2021
6 Về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 6364-cong-van-phe-duyet-ke-hoach-tuyen-dung_612022141728.pdf
Số 6364/UBNDKế hoạchỦy ban nhân dân huyện Hóc Môn29-12-2021
7 Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức tại Trường Tiểu học Nguyễn An Ninh năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: nan-ke-hoach-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2021_612022141943.pdf
File thứ 2: file20211231151420mau-dang-ky-du-tuyen-vien-chuc-nganh-giao-duc-nam-2021_61202214216.doc
Số 206/KH-NANKế hoạchTrường Tiểu học Nguyễn An Ninh27-12-2021
8 Thông báo về việc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: file202112311513426322tbubndsigned_51202275253.pdf
Số 6322/TB-UBNDKế hoạchỦy ban nhân dân huyện Hóc Môn27-12-2021
9 Về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: file20211231145947_51202274918.pdf
Số 207/NANKế hoạchTrường Tiểu học Nguyễn An Ninh27-12-2021
10 Kế hoạch về việc tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi tại huyện Hóc Môn
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 139khbcd-tiem-vac-xin-cho-tre-em_10112021122548.pdf
Số 139/KH-BCĐKế hoạchỦy ban nhân dân huyện Hóc Môn26-10-2021
11 Kế hoạch dạy học trực tuyến tại các đơn vị trực thuộc
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1494-gddt-ve-ke-hoach-to-chuc-duyet-kh-cac-truong_110202184837.pdf
Số 1494/KH-GDĐTKế hoạchPhòng Giáo dục và Đạo tạo Huyện Hóc Môn27-09-2021
12 Kế hoạch triển khai các chuyên đề bồi dưỡng năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1514signed_11020219217.pdf
Số 1514/KH-GDĐTKế hoạchPhòng Giáo dục và Đạo tạo Huyện Hóc Môn23-09-2021
13 Vận động quyên góp, ủng hộ "Máy tính cho em"
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1419signed_1792021111650.pdf
Số 1419/GDĐTKế hoạchPhòng Giáo dục và Đạo tạo Huyện Hóc Môn15-09-2021
14 Kế hoạch tổ chức họp Cha mẹ học sinh đầu năm năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: nan-ke-hoach-to-chuc-hop-cha-me-hoc-sinh-dau-nam-nam-hoc-2021-2022_1392021161220.pdf
Số 109/KH-THNANKế hoạchTrường Tiểu học Nguyễn An Ninh06-09-2021
15 Kế hoạch tổ chức khai giảng và học tập trong thời gian học sinh tạm ngừng đến trường năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ke-hoach-to-chuc-khai-giang-va-hoc-tap-trong-thoi-gian-hoc-sinh-tam-ngung-den-t_39202195414.pdf
Số 103/KH-NANKế hoạchTrường Tiểu học Nguyễn An Ninh03-09-2021
123456789

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích