Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy-học tập, phương pháp kiểm tra-đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Cập nhật : 12:5 Thứ hai, 8/11/2021
Lượt đọc: 11

Về việc thực hiện triển khai Công văn số 2399/SKHCN-KHCNCS ngày 03 tháng 11 năm 2021

Số/Ký hiệu: Số 1755/GDĐT
Ngày ban hành: 8/11/2021
Ngày có hiệu lực: 8/11/2021
Người ký: Trưởng phòng: Nguyễn Văn Hiệp
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: 1755signed_1011202112925.pdf
Nội dung:

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88